Tầm nhìn

Thời cơ mới

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, các khối liên minh kinh tế, các hiệp định thương mại tự do, sự dịch chuyển các dòng vốn đầu tư toàn cầu đang có những ảnh hưởng tích cực đến nền kinh tế Việt Nam.

Môi trường đầu tư đã có nhiều cải thiện tích cực, thông thoáng và minh bạch hơn. Cơ chế chính sách thu hút đầu tư của Chính phủ và các địa phương đã và đang hướng đến việc tạo dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn và thịnh vượng.

Thị trường bất động sản công nghiệp đang có những sự tiến hóa mạnh mẽ, số lượng các khu công nghiệp tăng nhanh chóng, mô hình phát triển các khu công nghiệp thay đổi theo hướng thông minh hơn, hiện đại hơn và tiệm cận với tiêu chuẩn toàn cầu.

Cơ sở hạ tầng giao thông có nhiều thay đổi tích cực, đặc biệt là khu vực phía Bắc nơi tập trung mạng lưới đường cao tốc, sân bay, cảng biển lớn nhất cả nước. Với tiềm năng của mình, khu vực phía Bắc sẽ sớm trở thành đối trọng cân bằng với khu vực phía Nam trong hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển sản xuất công nghiệp.

Tiên phong với cách làm mới

Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) kết hợp với bản đồ số Gmap để chia sẻ thông tin khu công nghiệp, đầu mối giao thông, logistics … một cách thông minh và trực quan.

Mô phỏng không gian 3D, thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng giao thông, logistics, các công trình công nghiệp và sản phẩm công nghiệp.

Dữ liệu lớn các thông tin được thu thập từ nhiều nguồn trong thời gian dài. Cách thức tổ chức thông tin có khả năng tương tác thông minh, có các tính năng tìm kiếm, chọn lọc, so sánh thuận tiện cho người dùng.